Friday, 22 October 2010

Learned Society / Cymdeithas Ddysgedig Cymru


"The Role of Societies in the Development of National Identity" Taliesin Theatre
Swansea University 26 October 2010, 2.45pm

The Learned Society of Wales' inaugural event in the area of Arts, Humanities and Social
Sciences will be held in the Taliesin Centre of Swansea University on Tuesday, October 26th, 2010, and will address the theme of "The Role of Societies in the Development of National Identity". The schedule for the event will be as follows:
2.45pm: Welcome by the Professor Richard B. Davies, Vice Chancellor of Swansea University and Sir John Cadogan, the President of the Learned Society of Wales

3.00pm Professor Robert Evans FLSW FBA, Regius Professor of History, Oxford University:'Learned Societies and the Making of National Identity: A European Perspective'

4.00pm Tea

5.00pm Professor Prys Morgan, FRHistS FSA FLSW, Emeritus Professor of History, Swansea University:'Getting Our Act Together: Welsh Society and Welsh Societies , 1700-2000'

We would be grateful if you could circulate this notice of invitation to the event, which is free and open to all, to members of your organization and to any others who might be interested in attending. It would also be greatly appreciated if those proposing to attend could reply to lsw@wales.ac.uk by Thursday, October 21 at the latest, to allow arrangements to be finalised. We look forward to welcoming you to this notable event. Yours sincerely,
Professor M. Wynn Thomas FBA FLSW Vice President for the Arts, Humanities and Social Sciences

***************************************************************************************
"Swyddogaeth Cymdeithasau yn Natblygiad Hunaniaeth Genedlaethol"

Theatr Taliesin, Prifysgol Abertawe26 Hydref 2010, 2.45pm
Cynhelir digwyddiad cyntaf Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym maes y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yng Nghanolfan Taliesin, Prifysgol Abertawe ddydd Mawrth 26 Hydref 2010, a bydd yn ymdrin â thema “Swyddogaeth Cymdeithasau yn Natblygiad Hunaniaeth Genedlaethol”. Bydd amserlen y digwyddiad fel a ganlyn:


2.45pm: Croeso gan yr Athro Richard B. Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe a Syr John Cadogan, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

3.00pm Yr Athro Robert Evans FLSW FBA, Athro Regiws Hanes, Prifysgol Rhydychen:'Learned Societies and the Making of National Identity: A European Perspective'

4.00pm Te

5.00pm Yr Athro Prys Morgan, FRHistS FSA FLSW, Athro Emeritws Hanes, Prifysgol Abertawe:'Getting Our Act Together: Welsh Society and Welsh Societies , 1700-2000'

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cylchredeg y gwahoddiad hwn i’r digwyddiad, sydd am ddim ac yn agored i bawb, i aelodau o’ch sefydliad ac i unrhyw unigolion eraill a allai fod â diddordeb ynddo.

Byddem yn falch iawn pe bai’r rheini sy’n bwriadu dod yn ateb i mailto:lsw@wales.ac.uk erbyn dydd Iau, 21 Hydref fan bellaf, er mwyn gallu cwblhau'r trefniadau.

Edrychwn ymlaen at gael eich croesawu i’r digwyddiad nodedig hwn.Yn gywir,Yr Athro M. Wynn Thomas FBA FLSW Is Lywydd y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

No comments: