Monday, 11 October 2010

Author-Translator Conference: CREW session now online


On the 29th of June CREW arranged a Plenary Session in the major Author-Translator Conference arranged by Hilary Brown and Duncan Large of the Department of Modern Languages at Swansea University.

The CREW session on ‘Author-Translators in Multilingual Wales’ featured the novelist, poet and essayist Grahame Davies, the novelist Fflur Dafydd and poet Childe Roland.

Grahame and Fflur work in English and Welsh and discussed the process of translating their own works within the charged linguistic context of contemporary Wales. Childe Roland is a Quebecois concrete poet who has lived in Wales since the 1970s and writes in French, English and Welsh, often translating the sound and shape of words as much as their meaning in his work.

Their lectures can now be viewed online at:
http://www.author-translator.net/videos.html

The event was co-sponsored by Academi and is one of several events on which CREW and Academi have been collaborating recently on multilingual literatures in Wales.
----------------------------------------------------------------------------

Ar y 29ain o Fehefin fe drefnodd CREW sessiwn mewn cynhadledd fawr ar Gyfieithu a drefnwyd gan Hilary Brown a Duncan Large, o’r Adran Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Abertawe.Roedd sessiwn CREW ar 'Awdur-Gyfieithwyr yn y Gymru Amlieithog' yn cynnwys y bardd a’r nofelydd Grahame Davies, y nofelydd Fflur Dafydd a'r bardd Childe Roland.Mae Grahame a Fflur yn gweithio yn Gymraeg a’r Saesneg a chafwyd trafodaethau difyr gan y ddau ar y broses o gyfieithu o fewn cyd-destun ieithyddol y Gymru gyfoes. Bardd o Quebec yn wreiddiol yw Childe Roland sydd wedi ymgartrefi yng Nghymru ers y 70au ac yn ysgrifennu yn Ffrangeg, Cymraeg a Saesneg. Bydd yn aml yn cyfieithu sain a ffurf geiriau llawn cymaint â'u hystyr.Gellir gwylio’r darlithoedd yma:http://www.author-translator.net/videos.html
Cyd-noddwyd y digwyddiad gan Academi. Bu CREW ac Academi yn cydweithio’n ddiweddar ar lenyddiaeth amlieithog yng Nghymru.

No comments: