Monday, 12 February 2018

Welsh Europeanisms: M Wynn Thomas on 'Eutopia'Canolfan Richard Burton Centre  •  Academi Rhodri Morgan  •  CREW

Cyfres Seminarau 2017 – 18  |  Seminar Series 2017 - 18
Ewropaethau Cymreig: Llenyddiaeth • Gwleidyddiaeth • Hanes
Welsh Europeanisms: Literature • Politics • History


Yr Athro | Professor M. Wynn Thomas
Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru, Prifysgol Abertawe
Centre for Research into the English Literature and Language of Wales, Swansea University

‘Eutopia: A Welsh Imaginary’ 

4yh, Dydd Llun, 12 Chwefror, Keir Hardie, Ystafell 115
4pm, Monday, 12 February, Keir Hardie, Room 115

Croeso i bawb | All welcome


Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton
Richard Burton Centre for the Study of Wales
Contact/Cyswllt:  Yr Athro/Prof Daniel Williams:   Daniel.G.Williams@Swansea.ac.uk