Saturday, 21 April 2018

Welsh Europeanisms: Laura Wainwright on Glyn Jones and Herman Hesse



Canolfan Richard Burton Centre * Academi Rhodri Morgan * CREW


Cyfres Seminarau 2017 – 18  |  Seminar Series 2017  18
Ewropaethau Cymreig: Llenyddiaeth • Gwleidyddiaeth • Hanes
Welsh Europeanisms: Literature • Politics • History

                       
Laura Wainwright
Coleg Gwent

‘Welsh Europeanisms: 
Glyn Jones’s The Island of Apples and Hermann Hesse’s Demian
4yp, Dydd Llun, 23 Ebrill, Keir Hardie Ystafell 115
4pm, Monday, 23 April, Keir Hardie Room 115

Croeso i bawb | All welcome

Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton
Richard Burton Centre for the Study of Wales
Contact/Cyswllt:  Prof Daniel Williams (Daniel.G.Williams@Swansea.ac.uk)


Copies of Laura Wainwright's brand new book in the CREW series will also be available at the event.