Friday, 10 November 2017

Welsh Europeanisms 2: Richard Glyn Roberts

Canolfan Richard Burton Centre * Academi Rhodri Morgan * CREW

Cyfres Seminarau 2017 – 18  |  Seminar Series 2017 -18

Ewropaethau Cymreig: 

Llenyddiaeth • Gwleidyddiaeth • Hanes

Welsh Europeanisms: Literature • Politics • HistoryRichard Glyn Roberts,  University College Dublin


'A Foucauldian Interpretation of language death in Wales and beyond'


4yh, Dydd Llun, 13 November, Keir Hardie Ystafell 115
4pm, Monday, 13 November, Keir Hardie Room 115

Croeso i bawb | All welcome