Wednesday, 13 October 2010

Bazm-E-Adab yn yr Eisteddfod / Welsh and Urdu Poetry at the Eisteddfod


On the morning of Friday, August 6th, the Swansea University stand at the National Eisteddfod was host to a dialogue between Welsh and Urdu poetry. Swansea University’s Tudur Hallam (who went on to win the Eisteddfod Chair later that day) was joined by Grahame Davies and by members of the Cardiff based Urdu poetry group Bazm-E-Adab, including the groups’ Chair, Mian Abdul Majeed, Mohammad Husain, and Dr Nafis Ahmad. The cultural dialogue developed as the poets read poems in secession in Welsh and in Urdu, allowing the sounds a words to reverberate around the stand.

The event was arranged by Daniel Williams and Tom Cheeseman and supported by Academi as part of a collaborative exploration of the NEW (Not English or Welsh) literatures of Wales.

Cynhaliwyd deialog unigryw rhwng barddoniaeth Gymraeg a Urdu ar fore Dydd Gwener 6 Awst, yn stondin Prifysgol Abertawe yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ymysg y cyfranwyr roedd Tudur Hallam (a aeth ymlaen i ennill y Cadair yr Eisteddfod yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw), Grahame Davies, ac aelodau o’r grŵp barddoniaeth Urdu yng Ngaherdydd, Bazm-e-Adab, gan gynnwys Cadeirydd y grŵp, Mian Abdul Majeed a Dr Nafis Ahmad. Datblygodd y ddeialog diwylliannol wrth i’r beirdd ddarllen eu cerddi yn eu tro yn y Gymraeg ac yn Urdu, gan ganiatáu i synau’r geiriau adleisio o amgylch y stondin.Trefnwyd y digwyddiad gan Daniel Williams a Tom Cheeseman a'i gefnogi gan Academi.

No comments: