Friday, 22 April 2011

Welsh Book of the Year 2011

Literature Wales announced the Long List of Wales Book of the Year 2011 on Wednesday 13 April 2011. The awards, worth £10,000 to the winners, are presented to the authors of the best books of the year in English and Welsh.
The English language judges are: writer and editor Francesca Rhydderch (Chair); fiction writer and Wales Book of the Year 2009 winner Deborah Kay Davies; and author and broadcaster Jon Gower.
Having had some notable successes in the past, 2011 is a bumper year for CREW. M. Wynn Thomas’ book In the Shadow of the Pulpit which explores the culture of Welsh Nonconformity is on the longlist as is In the Frame by Dai Smith which recaptures life and culture in the Valleys between 1910 to 2010.

Director of Creative Writing at Swansea University Stevie Davies is on the list with her recent novel Into Suez. And Jilted City, a poetry collection by CREW Honorary Professor, Patrick McGuinness, makes it four out of ten for CREW.

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru restr Hir Llyfr y Flwyddyn 2011 ar ddydd Mercher 13 Ebrill 2011. Mae'r gwobrau, sy'n werth £ 10,000, yn cael eu cyflwyno i awduron y llyfrau gorau o'r flwyddyn yn Gymraeg a Saesneg.

Beirniaid y gystadaleuaeth Saesneg yw: yr awdur a’r golygydd Francesca Rhydderch (Cadeirydd); awdur ffuglen ac enillydd Llyfr y Flwyddyn yn 2009, Deborah Kay Davies; a’r awdur a’r darlledwr Jon Gower.

Ar ôl cael rhai llwyddiannau nodedig yn y gorffennol, mae 2011 yn flwyddyn fawr i CREW. Mae cyfrol M. Wynn Thomas, In the Shadow of the Pulpit, sy'n archwilio Anghydffurfiaeth a’i ddylanwad ar lenyddiaeth ar y rhestr hir. Hefyd ar y rhestr mae cyfrol Dai Smith, In the Frame, sy'n cyfleu ac yn astudio bywyd a diwylliant y Cymoedd rhwng 1910 i 2010.
Mae nofel ddiweddaraf Stevie Davies, Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe, Into Suez ar y rhestr yn ogystal a Jilted City, casgliad o gerddi gan Athro Anrhydeddus CREW, Patrick McGuinness.

No comments: