Monday, 14 November 2011

John Koch on Wales and India

RICHARD BURTON CENTRE SEMINAR SERIES
SEMINARAU CANOLFAN RICHARD BURTON

Prof. / Yr Athro John Koch
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth
Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, Aberystwyth


Wales and India, Welsh and Sanskrit, Indo-European and Celtic StudiesMonday 14 November, 4.00 pm
Conference Room (B03), Basement Floor, Callaghan Building

Dydd Llun 14 Tachwedd, 4.00 pm
Ystafell Gynadledda (B03), Llawr Isaf, Adeilad Callaghan

No comments: